•   Vooruit…kennismaken
  om met u te sparren, te ontwikkelen
  en vooral goed te luisteren.

  Wij zijn geboeid en gefascineerd door de verhalen van mens en organisatie en hun reis door het uitdagende ondernemerslandschap. Elk mens en organisatie is uniek, ieder met een eigen verhaal. Wat vindt u belangrijk? Welke doelen hebt u? Alleen door goed te luisteren, kunnen wij echt verder helpen. Maak een vrijblijvende afspraak. Want één ding hebben we gemeen:
  We willen allemaal vooruit!


 •   Door de Premiescan
  zijn onze processen van juistheid
  naar volledigheid gegaan.

  De premiescan staat voor een grondige toetsing van de afgedragen sociale lasten en levert direct financieel voordeel op. Zo bent u verzekerd van een optimale benutting van de huidige premievoordelen en stimuleringsmaatregelen. Waarom wachten!
  Meld u nu aan voor de gratis premiescan.


 •   De VUT bestaat niet meer,
  maar medewerkers denken na over
  eerder stoppen met werken. En nu?

  Langdurige dienstverbanden komen nog altijd vaak voor. Deze dienstverbanden kunnen echter de nodige veranderingen belemmeren. Op welke manieren kunnen werknemers keuzes maken naar een goede balans tussen werk, privé en zorg? Zijn u en uw medewerkers wel op de hoogte van alle mogelijkheden?
  Wij helpen u graag volgens ons Vitaal-Vooruit traject.


 •   Hoe werk ik aan de wendbaarheid
  van mijn ideale organisatie?

  U wilt uw organisatie veranderen omdat uw markt verandert. De sterk fluctuerende klantvraag vraagt immers om een wendbare organisatie. Maar hoe doet u dat? Hoe krijgt u medewerkers in beweging en hoe motiveert u ze om mee te gaan in de verandering? Bent u op de hoogte van de juridische consequenties en heeft u inzicht in de financiële gevolgen?
  Wij helpen u graag met de koersbepaling!


 •   Hoe kan ik mijn organisatie
  op een effectieve en op
  een sociale manier reorganiseren?

  Uw markt verandert. Op korte termijn hebt u daar geen andere oplossing voor, dan reorganiseren. Reorganisatie vraagt om kennis van zaken. Hoe gaat u op een verantwoorde manier om met uw medewerkers, zonder dat uw doelstellingen uit het oog worden verloren?
  Wij helpen u graag volgens de Zaakgenoten Methode.

Zaakgenoten werkt verbindend.

Zaakgenoten verbindt uw uitdagingen met effectieve oplossingen.

Zaakgenoten is een toegankelijke en betrokken kennispartner voor ondernemers. Wij helpen u uw organisatie te optimaliseren. Met kennis van zaken, aandacht voor de menselijke factor en focus op resultaat. Van strategisch advies tot operationeel management, van beleid tot mobiliteit. Voor iedere uitdaging vinden wij een passende oplossing die u en uw organisatie op de juiste koers brengt. Zaakgenoten verbindt.

Wij helpen u met,

premiescans

generatie- en mobiliteitsmanagement

juridische begeleiding

profilering van ondernemer en MT

koersbepaling en strategische ondersteuning

bedrijfscultuur en identiteitsvraagstukken

arbeid en Arbo

personele Due Diligence

coaching

personele vraagstukken

  • Vitaal-Vooruit
   generatiemanagement-mobilitietstraject-oudere_medewerkers-vut-pensioen
   Vitaal-Vooruit

   Zaakgenoten voorziet met Vitaal-Vooruit in de behoefte om de mobiliteit van oudere medewerkers binnen uw organisatie op de meest menselijke en welwillende manier te optimaliseren. Zo blijft kennis behouden, kan jong talent zich ontwikkelen en ontstaat er een goede balans tussen werk, privé en zorg. Zaakgenoten begeleidt het gehele traject vanuit een onafhankelijke rol, waarbij het motto luidt: ‘alles mag, niets moet’. Vitaal-Vooruit is een label van Zaakgenoten.

  • Premiescan
   werkgeverspremies-werkgeverslasten
   Premiescan

   Zaakgenoten biedt de werkgevers, middels de premiescan, de mogelijkheid om met terugwerkende kracht onbenutte werkgeverspremies te claimen. De premiescan staat voor een grondige toetsing van de afgedragen sociale lasten en levert direct financieel voordeel op. Voor één werknemer kan in een fiscaal jaar tussen € 2.500,- en € 7.000,- euro geclaimd worden. Wij kunnen, fiscaal gezien, tot 5 jaar terug claims indienen. Uiteraard is de hoogte van het eindbedrag afhankelijk van het dossier en het aantal werknemers binnen de onderneming, die hiervoor in aanmerking komen.

   Zo bent u verzekerd van een optimale benutting van de huidige premievoordelen en stimuleringsmaatregelen.

      Premiescan nu aanvragen:

  • Personele zaken
   personele_zaken-hrm-hr_management
   Personele zaken

   Personeel is uw belangrijkste bedrijfsmiddel. Zij maken uw plannen waar. De spelregels rondom personeel wisselen steeds sneller. Allerlei partijen geven u advies, maar u mist daarin de aansluiting met uw situatie. Dat zet uw organisatie onder druk. 

   Hoe blijf ik binnen de kaders van de wet? Hoe kan ik mijn bedrijfsvoering en beleid in lijn houden met mijn plannen? Zaakgenoten heeft oog en oor voor de praktijk. Uw situatie stellen wij centraal.

  • Ontslagbegeleiding
   ontslagrecht-arbeidsrecht
   Ontslagbegeleiding

   Zaakgenoten biedt uw organisatie tijdens een ontslagbegeleidingstraject een helpende hand, door zorg te dragen voor een open en eerlijke communicatie tussen partijen, instanties en overige personeel. Wij doen ons uiterste best de relatie tussen werkgever en werknemer te behouden, want zoals u weet: uw werknemers zijn uw ambassadeurs, ook na beëindiging van het dienstverband. 

   Zaakgenoten onderscheidt zich van reguliere ontslagbegeleiding door zich ten aanzien van alle betrokken partijen op te stellen als een benaderbaar en onafhankelijk partner. Zodoende hebben wij inzicht wat er zich binnen uw organisatie afspeelt en kunnen wij sturen naar passende oplossingen.

  • Juridische zaken
   juridischezaken-arbo-dossier
   Juridische zaken

   Onenigheid en conflicten leiden vaak tot een gang naar de rechter. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Iedereen wenst dat haar belangen behartigd worden, maar dat kan pas als alle belangen helder zijn.

   Zaakgenoten neemt de onderliggende stukken als uitgangspunt en pakken de zaak als volgt op:
   - Wat zijn, gelet op uw wensen, de beste uitkomsten?
   - Zijn er mogelijkheden om onderling tot een resultaat te komen?
   - Hoe kan ik zaken anders organiseren om deze situatie de volgende keer te voorkomen?

  • Koers bepaling
   koersbepaling-richting-strategie-strateeg
   Koers bepaling

   Van de ondernemer wordt verwacht dat hij de koers van de onderneming uitzet en bewaakt. Die doelen staan vaak onder druk: door wensen van uw klanten, veranderende markten en de dagelijkse praktijk van de onderneming. Een koersbepaling is een momentopname en vraagt om regelmatig bijsturen. 

   U wordt begeleid door een gecertificeerde Register Strateeg. De Register Strateeg maakt daarbij gebruik van alle inzichten:
   - Waar sturen we naartoe? 
   - Wat leren de resultaten uit het verleden ons?
   - Hoe sturen we optimaal bij?

   Register Strategen, Register Strateeg, EIFA

  De obstakels waarmee wij ondernemers helpen zijn divers. De manier van aanpak, ofwel de Zaakgenoten Methode, is echter altijd hetzelfde. Door altijd de mens binnen uw organisatie, uw koers en het gewenste resultaat centraal te stellen, zijn wij in staat om duurzame en op maat gemaakte oplossingen te bieden.

  De Zaakgenoten methode

  De obstakels waarmee wij ondernemers helpen zijn divers. De manier van aanpak, ofwel de Zaakgenoten Methode, is echter altijd hetzelfde. Door altijd de mens binnen uw organisatie, uw koers en het gewenste resultaat centraal te stellen, zijn wij in staat om duurzame en op maat gemaakte oplossingen te bieden.

  zaakgenoten-mens-mensgericht

  Mens

  Zaakgenoten werkt mensgericht, om de simpele reden dat ondernemen in de eerste plaats mensenwerk is. Hoe technisch, administratief of financieel uw probleem ook is, het oplossen ervan doet een organisatie samen met haar personeel. Door aandachtig te luisteren en de juiste vragen te stellen, vinden wij duurzame oplossingen binnen uw belangen en de belangen van uw personeel.

  Zaakgenoten-koers-strategie

  Koers

  U als ondernemer bepaalt de strategie en bewaakt daarmee de koers. De koers verbindt het heden en het verleden met de doelstellingen die u in de toekomst wenst te bereiken. Deze verbinding staat echter vaak onder druk door concurrentie, marktontwikkelingen, en de veranderende arbeidsmarkt. Zaakgenoten streeft altijd naar een blijvend duurzame en rendabele koers.

  Zaakgenoten-resultaat-oplossingen

  Resultaat

  Zaakgenoten is gericht op gewenste resultaten. Resultaten zoals u, uw medewerkers en uw klanten dat voor ogen hebben. Wij zoeken niet alleen oplossingen bij problemen, maar zorgen ervoor dat u in de toekomst soortgelijke problemen voorkomt. Zodat u kunt genieten van de Zaak.

  • Generatiemanagement-mobiliteitstraject-ouder_medewerkers

   Vitaal-Vooruit

   Forfarmers, Huiskes Kokkeler, Baan Twente, Munsterhuis Autosport, Autogrill Nederland, Sweco, Spie Nederland, Hendriksen Accountants…meer

  • Ontslagbegeleiding-jurist-transitievergoeding
   Referenties
   Ontslagbegeleiding Juridiche zaken Premiescan
   VAN DE ZAAK GENOTEN
   Generatiemanagement
  • mobiliteitstraject-vut-pensioen-generatiepackt
   Baan Twente

   Wij hebben voor twee van onze oudere werknemers gebruikgemaakt van het “Vitaal-Vooruit" traject. We kenden de dienst niet, maar we hadden al wel intern de vraag gekregen of er geen mogelijkheid…meer

  • premiescan-bronnenonderzoek-werkgeverslasten-werkgeverspremies

   Premiescan

   Forfarmers, Century Autogroep, Pluryn, Desco, NIjhof Wassink, Metric Control, Pecocar, Numac, Rüttchen, Bovemij, De Hoenderloo Groep…meer

  • prmeiscan-wga-stimuleringsmaatregelen
   Referenties
   Ontslagbegeleiding Juridiche zaken Premiescan
   VAN DE ZAAK GENOTEN
   Generatiemanagement
  • generatiemanagement-mobiliteitstraject-oudere_medewerkers-vut-pensioen
   Munsterhuis

   Na mijn kennismaking met Zaakgenoten was ik erg benieuwd naar jullie premiescan. Wij hebben intern een goed kennisniveau op P&O-gebied, maar we hadden toch het gevoel…meer

  • krachtig-autenthiek-benaderbaar-betrokken
   Referenties
   Ontslagbegeleiding Juridiche zaken Premiescan
   VAN DE ZAAK GENOTEN
   Generatiemanagement
  • premiescan-stimuleringsmaatregelen-werkgeverslasten
   Nijhof Wassink

   Gert-Jan Hemme: 'Door de inzet van de Premiescan zijn we in onze processen van juistheid naar volledigheid gegaan.'


  • benaderbaar-betrokken
   Referenties
   Ontslagbegeleiding Juridiche zaken Premiescan
   VAN DE ZAAK GENOTEN
   Generatiemanagement
  • premiescan-generatiemanagement-werkgeverslasten-oudere_medewerkers
   Pluryn

   Roland Blom: 'Door de Premiescan zijn onze HRM-dossiers op orde gebracht en is ons nieuwe salarissysteem meteen voorzien van de juiste en de up-to-date informatie. Dat scheelde ons veel tijd aan controles en dus kosten.'

  • betrokken-benaderbaar
   Referenties
   Ontslagbegeleiding Juridiche zaken Premiescan
   VAN DE ZAAK GENOTEN
   Generatiemanagement
  • mobiliteitstraject-generatiemanagement
   Rüttchen

   De Automotive branche is sterk in beweging en ook bij Rüttchen Autowereld zijn we er niet aan ontkomen om organisatorische veranderingen door te voeren.Om onze organisatie gezond en competitief…meer

  Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

  Kennis delen en advies geven

  Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

  Zaakgenoten-kennis-delen-informeren

  Kennis delen

  Kennis is de belangrijkste bouwsteen voor Zaakgenoten. Wij zijn van mening dat kennis gedeeld dient te worden en wij van ieder persoon iets kunnen leren. Door deze instelling, de diversiteit binnen ons team en ons uitgebreide netwerk zijn wij in staat om u te adviseren op alle voorkomende facetten van het ondernemerschap.

  Zaakgenotten,-advies_geven-informeren

  Advies geven

  Advies geven is bedrijven inzicht geven door kennis over te dragen. Zaakgenoten is daarmee eigengereid, maar zeker van de zaak. U mag verwachten dat ons advies u duidelijke keuzes geeft en altijd aansluit op uw praktijk.

  Zaakgenoten-documenten-informatie

  Documenten portaal

  Wij stellen onze kennis- en werkdocumenten online voor u beschikbaar. U kunt vrij van rechten gebruikmaken van deze documenten. We stellen uw aanmelding voor onze nieuwsbrief op prijs.

  Zaakgenoten-blog-nieuws

  Onze laatste blogs

  Kennis en ervaring delen over zaken die u en ons bezig houden. Onze dagelijkse praktijk, de lastige onderwerpen vereenvoudigen en de kansen die wij voor u zien in de markt.

   Teruggevorderde premies met premiescan.

   Organisaties geholpen met Vitaal-Vooruit

   Organisaties geholpen met ontslagbegeleiding.

   Organisaties geholpen met koersbepaling.

   Zaakgenoten®

   Bezoekadres:

   Goudstraat 7
   7554 NG, Hengelo
   Nederland

   Telefoon:
   088 110 1200

   Wilt u dat wij contact met u opnemen, hoe mogen wij u noemen?
   image/svg+xml
   Hallo [cf1], op welke manier wenst u dat wij contact opnemen?
   > E-mail
   > Telefoon
   > SMS
   image/svg+xml
   Dat gaan we doen, welk e-mailadres mogen wij gebruiken?
   Controleer uw invoer anders kunnen wij uw niet contacten.
   image/svg+xml
   Dat gaan we doen, op welk telefoonnummer bent u bereikbaar?
   Controleer uw invoer anders kunnen wij uw niet contacten.
   image/svg+xml
   Dat gaan we doen, welk telefoonnummer mogen we gebruiken?
   Controleer uw invoer anders kunnen wij uw niet contacten.
   image/svg+xml
   Waarmee kunnen we u vandaag helpen?
   > Ik heb een vraag m.b.t. generatiemanagement.
   > Ik heb een vraag m.b.t. de premiescan.
   > Ik heb een vraag m.b.t. de premiescan.
   > Ik heb een personele vraag.
   > Ik heb een vraag m.b.t. koersbepaling
   > Ik heb een juridische vraag.
   > Ik heb een andere vraag en/of opmerking.
   image/svg+xml
   Omschrijf in het kort uw vraag.
   image/svg+xml
   Hartelijk dank voor uw tijd en uw bericht.
   Controleer a.u.b. uw contactinformatie en verzend uw bericht.
   Naam: [cf1]
   E-mail: [cf3a]
   Naam: [cf1]
   Telefoonnummer:
   [cf3b][cf3c]
   image/svg+xml
   r.reinink@zaakgenoten.nl
   -Informatie aanvraag-

   U heeft een vraag over:

   [cf4]

   Uw bericht:

   [cf5]


   U heeft ons deze gegevens verstrekt:

   Naam: [cf1]
   Contact via: [cf2] - [cf3a][cf3b][cf3c]

   Hartelijk dankt voor uw bericht.

   Wij nemen snel contact op.


   -Zaakgenoten
   Bericht van Zaakgenoten website:

   Naam:
   [cf1]
   Contact via: [cf2] - [cf3a][cf3b][cf3c]
   Ik heb een vraag over: [cf4]
   Bericht: [cf5]
   Uw bericht is ontvangen.
   Wij nemen spoedig contact op met u via: [cf2]

   Klik op de map om te navigeren via Google Maps

   Zaakgenoten®   -   ©2017

   Cookies op deze website van Zaakgenoten®


   Wat is een cookie?
   Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

   Welke soorten cookies gebruiken we?
   Zaakgenoten maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

   Sessie-cookies
   Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

   Google Analytics-cookies
   Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

   De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

   Algemene voorwaarden van Zaakgenoten®

   Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Zaakgenoten® , gevestigd te Hengelo. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® zijn aanvaard en ondertekend.

   U kunt onze Algemene voorwaarden hier downloaden.

   Jack Schepers, directeur After Sales / Financiën

   ‘De Automotive branche is sterk in beweging en ook bij Rüttchen Autowereld zijn we er niet aan ontkomen om organisatorische veranderingen door te voeren. Om onze organisatie gezond en competitief te houden hebben we de afgelopen jaren veel werk verzet. Toen wij kennismaakten met Zaakgenoten, begrepen wij dat er waarschijnlijk nog geld terug te verdienen was uit onze personeelsdossiers. Vanwege dat feit en om de aanwezige kennis intern verder te vergroten, hebben wij besloten om de uitdaging met Zaakgenoten aan te gaan.

   De Premiescan is daarna erg snel verlopen: op dinsdag zijn onze personeelsdossiers naar één plek gebracht, de medewerkers van Zaakgenoten hadden daar hun laptops en spullen geïnstalleerd, en op vrijdag waren ze al weer klaar. Dit ging in een erg open en klantvriendelijke sfeer. Wat wij zeer waarderen is dat zij hun kennis met betrekking tot deze materie met ons gedeeld hebben. Dat was precies waar wij behoefte aan hadden.

   De resultaten hebben ons aangenaam verrast. Naast de financiële voordelen die uit het onderzoek naar voren kwamen, is onze kennis over de socialeverzekeringswetgeving direct naar een hoger niveau gebracht.

   Zaakgenoten heeft ons ook uitstekend geholpen om het "Vitaal-Vooruit" traject op te nemen in het beleid en dit praktisch in te zetten voor een aantal medewerkers op onze locaties.
   Dit gaf ontzettend veel voldoening en meerwaarde. Het toont goed werkgever- en werknemerschap aan.

   Een aanrader!

   Rüttchen Autowereld heeft in Zaakgenoten een betrouwbare nieuwe partner gevonden. Stilstand is achteruitgang in de markt en met deze partner kunnen wij sparren over allerlei zaken en ontwikkelingen die ons bezighouden.’

   Herald Oude Hendrikman - lid van de directie en brand&business-manager voor Renault en Dacia.

   Na mijn kennismaking met Zaakgenoten was ik erg benieuwd naar jullie premiescan. Wij hebben intern een goed kennisniveau op P&O-gebied, maar we hadden toch het gevoel dat er iets te halen moest zijn op het gebied van sociale wetgeving.

   Dat het uiteindelijk zo’n aanzienlijk bedrag zou zijn had ik ook niet gedacht. Maar dat is precies wat ik bedoel: wij hebben er niet de mensen voor om zo’n onderzoek te doen. Wij ervaren de samenwerking dan ook echt als een versterking. Zaakgenoten brengen de kennis mee en delen die ook. Wij kunnen onze vragen gewoon aan hun stellen. En de workshop houdt ons verder scherp. Wij zijn weer alert op de sociale wetten en maatregelen.

   Want je bent samen de beste, niet alleen!
   De samenwerking met Zaakgenoten is gedegen gebleken. Ze zijn zeer toegankelijk, lekker normaal en wij zien het als een verrijking voor ons bedrijf.

   Tanja Bonsel - Personeelsfunctionaris

   Wij hebben voor twee van onze oudere werknemers gebruikgemaakt van het "Vitaal-Vooruit" traject. We kenden de dienst niet, maar we hadden al wel intern de vraag gekregen of er geen mogelijkheid was om wat minder te werken. Voor deze werknemers was het werk te zwaar geworden om fulltime vol te houden. Stel je voor dat je iedere dag echt moe thuiskomt, dan slokt het werk daarmee ook je privéleven op.

   Het "Vitaal-Vooruit" traject heeft bij deze mensen de balans weer helemaal hersteld. Wij hebben als werkgever hun kennis en inzet kunnen behouden. En we hebben er twee zeer gemotiveerde werknemers aan overgehouden. En wat Zaakgenoten aangaven over verminderd verzuim, betere productie en betere belastbaarheid, dat is allemaal uitgekomen.

   Het theoretische verhaal werkt in de praktijk!
   Wat het ons heeft opgeleverd, is dat de kennis en ervaring van deze ervaren krachten behouden zijn gebleven. Daarnaast heeft het voor de rest van de organisatie rust gecreëerd. Doordat de afwezigheid van hun collega's gepland en voorspelbaar is, hoeven de andere werknemers niet meer ad hoc de werkzaamheden over te nemen. Het hele team heeft er zo voordeel bij!

   Klanten worden zaakgenoten - Premiescan

   Forfarmers, Huiskes Kokkeler, Baan Twente, Munsterhuis Autosport, Autogrill Nederland, Century Autogroep, Kozijn Bouw, Pluryn, Descol, NIjhof Wassink, Metric Control, Mosman Metaaltechniek, Pecocar, Numac, Rüttchen Autowereld, Travers Welzijn, Dekavas, Enra, Flexcom4, Bovemij, De Hoenderloo Groep, Ter Hoek Vonkerosie, Installatiebedrijf Kremer, BIT, Rouwmaat Groep, MK2, Bleeker Autohuis, Dijkoraad, Koops Furness, Wiha, Staja, Prescan, Farwick Klapwijk Parkmanagement. De Brink Direct Mail, Erica Recreatie, Acel, American Bookcenter, China Shipping, CIJ Borculo, Countus, DHL, Fixet, HCI Bouwmaterialen, Offshore Group Rotterdam, Pauw Recreatie, Scheffer personeelsdiensten, Sika, Specsavers, Te Pas-Goossen, Ter Stege, Uiterwijk Winkel, Van Hulst Fietsen Groep, Veldhuis adviesgroep…

   Klanten worden zaakgenoten - Vitaal-Vooruit

   Forfarmers, Huiskes Kokkeler, Baan Twente, Munsterhuis Autosport, Autogrill Nederland, Century Autogroep, Kozijn Bouw, Pluryn, Descol, Metric Control, Pecocar, Numac, Rüttchen Autowereld, Installatiebedrijf Klein Poelhuis, Bleeker Autohuis, Sweco, Spie Nederland, van Gils Woonpromenade, Spurd, Hilding Anders, Biomass Technology Group, KTB Koning, Syntus, Trigion…