Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

ERVARING EN KENNIS DELEN
Personele Due Diligence, voor meer veiligheid en waarde

Beste lezer, ongetwijfeld ben je bekend met de term Due Diligence. Maar bij Zaakgenoten vinden we het toch belangrijk om bij het begin te beginnen:

De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In fusies en overnames en in de accountancy is er echter een specifieke betekenis, namelijk boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername. (Bron: Wikipedia)

In de context van een bedrijfsovername is dit altijd een spannende stap. Een andere partij krijgt jouw héle bedrijf te zien. Voor dat je er aan toe bent om de administratie, contracten en cijfers bloot te geven is daar al een heel traject aan vooraf gegaan.

Jouw bedrijfsadviseur of overname-specialist heeft namelijk de taak om je voor te bereiden op deze fase. Wat in de praktijk neerkomt op een intensief traject waarbij de ondernemer en zijn/haar bedrijfsvoering grondig worden bestudeerd en, waar nodig, aangepast. Logisch, want deze zaken hebben invloed op de waarde die er aan jouw bedrijf wordt toegekend.

Wat is dan personele due diligence?

Deel van jouw kapitaal zit bij de werknemers. Hun kennis en ervaring maken dat het bedrijf zodanig presteert dat een andere partij daar wel brood in ziet. Maar Zaakgenoten merkt dat de kennis over de risico’s van personeel vaak niet echt bekend zijn. 

Onder de Wet Overgang van Onderneming (Wovon) neem je namelijk alle rechten en plichten van de werknemers over. Dus ook de schadegevallen van het personeel die het bedrijf heeft opgelopen de afgelopen jaren: de verzekeraar èn het UWV nemen deze mee in hun berekening voor jouw werknemersverzekeringen.

Houd daarbij rekening met het feit dat de werkgever pas 2 kalenderjaren nà de schade deze krijgt doorberekend. En dat kan leiden tot vervelende situaties nà de verkoop. 

Want stel je voor dat je een bedrijf hebt gekocht en de premie voor de werkgeversverzekeringen gaat ineens met 1 % omhoog? Dat is dan 1% bovenop je totale loonkosten! Of dat je plots bericht krijgt dat je voor een oud-medewerker die je niet kent, ineens reïntegratie-verplichtingen moet uitvoeren? Jouw kosten. Of dat een tijdelijke kracht zich jaren gelden ziek heeft gemeld bij het UWV: .. je Ziektewet risico.

De Les: Gepaste zorgvuldigheid, juist op de personele risico’s!

Indien je weet van verkoopplannen, of er als adviseur verbonden bent aan zo’n traject, laat je dan voor- en doorlichten door Zaakgenoten. Onze kennis van deze verborgen kosten heeft louter positieve effecten:

  • Duidelijke nul-meting over de stand van de administratie en het personele bestand
  • Opties om te komen tot een betere beheersing van de schadelast
  • Terugclaimen van gelden waar je nù recht op hebt (over 5 fiscale jaren terug!)
  • Hieruit kunnen lagere sociale lasten volgen en jouw personele kosten dalen
  • Geen ruzie achteraf vanwege de extra kosten

Zaakgenoten is je betrokken kennispartner. 


Categorie: Premiescan


Deel dit bericht.
Cookie beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Welke soorten cookies gebruikt Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels)?
Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert de Europese privacywetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) is een bewerker en is derhalve verwerkingsverantwoordelijke. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert hiervoor haar proces voor de verwerking van privacygegevens. Voor de verwerking wordt een bewerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) afgesloten. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) heeft een procesbeschrijving bescherming persoonsgegevens en een datalek procedure opgesteld die opvraagbaar zijn.

Algemene voorwaarden van Vitaal-Vooruit

Op alle opdrachten verleend aan Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn de algemene voorwaarden van Zaakgenoten® van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn aanvaard en ondertekend.

U kunt Algemene voorwaarden van Zaakgenoten hier downloaden.