Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

ERVARING EN KENNIS DELEN
Langer doorwerken leidt tot record aantal WIA-uitkeringen

De groei van uitkeringen in het kader van de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) is  groter dan verwacht. Maar de overheid ziet geen redenen om het beleid voor vervroegde uittredingsregelingen aan te passen.  Aanleiding zijn recente cijfers van het UWV. Volgens rapportages is in 2019 een recordaantal van 44.600 nieuwe WIA-uitkeringen geregistreerd.De uitkeringsinstantie ziet het aantal WIA-uitkeringen sinds 2016 jaarlijks toenemen. De belangrijkste oorzaak daarvan is volgens het UWV het verdwijnen van de vervroegde uittredingsregelingen. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd speelt een rol, van 66 jaar in 2018 naar 66 jaar en vier maanden in 2019.

Spectaculaire stijging ouderen op arbeidsmarkt.
De cijfers wijzen uit dat participatie van ouderen op de arbeidsmarkt de laatste jaren ‘spectaculair’ is gestegen, vooral bij mensen in de leeftijd van 60 tot 65 jaar. De groei van die arbeidsparticipatie is groter geweest dan tevoren gedacht, waardoor ook de stijging van de WIA-instroom groter is dan verwacht. Voorheen was het zo dat vooral de gezonde werknemers langer doorwerkten en dat de mensen die wat kwakkelden met hun gezondheid vaker eerder stopten met werken en bijvoorbeeld met de VUT gingen. Deze mensen kwamen niet in de WIA terecht. Nu mensen langer doorwerken en de mogelijkheden tot vervroegd uittreden niet meer bestaan, neemt het beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toe.

Werknemers en werkgevers samen verantwoordelijk.
Werknemers en werkgevers zijn samen verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid; het in goede gezondheid kunnen doorwerken tot het pensioen. Bijvoorbeeld door het werk anders in te richten of door te zorgen voor omscholing. Verder kunnen sociale partners binnen hun sectoren geld reserveren om geheel of gedeeltelijk uit te treden. Werknemers kunnen op die manier drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Maar wat als er geen mogelijkheden zijn voor duurzame inzetbaarheid.
Wat als de werknemer zijn functie niet meer kan vervullen door beperkingen. Het werk anders inrichten en scholing geen optie meer is, enz. Wat zijn dan de mogelijkheden. Hoe ziet de (financiële) toekomst er dan uit. Hoe creëren we (financiële) zekerheid voor de oudere werknemer. 

Vitaal-Vooruit brengt de opties helder in beeld voor werknemer en werkgever.

Uitleg video


Categorie: Vitaal-Vooruit


Deel dit bericht.
Cookie beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Welke soorten cookies gebruikt Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels)?
Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert de Europese privacywetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) is een bewerker en is derhalve verwerkingsverantwoordelijke. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert hiervoor haar proces voor de verwerking van privacygegevens. Voor de verwerking wordt een bewerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) afgesloten. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) heeft een procesbeschrijving bescherming persoonsgegevens en een datalek procedure opgesteld die opvraagbaar zijn.

Algemene voorwaarden van Vitaal-Vooruit

Op alle opdrachten verleend aan Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn de algemene voorwaarden van Zaakgenoten® van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn aanvaard en ondertekend.

U kunt Algemene voorwaarden van Zaakgenoten hier downloaden.