Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

ERVARING EN KENNIS DELEN
Lang leve de afdeling Human Resources

Rol van de HR-manager

Het gaat weer goed binnen de HR-branche. Naar het schijnt heeft de afdeling HRM (human resource management) binnen organisaties een meer considerabele taak gekregen dan voorheen. Er is geen beroepsgroep die door de jaren heen zo is veranderd als die van HR. De afdeling P&O – waar HR een afgeleide van is – stond vooral bekend om het verwerken van administratieve taken. De rol van de HR-afdeling is echter verschoven naar een meer tactische- en zelfs strategische- adviseursrol.

Ademruimte

Doordat de economie weer aantrekt en daarmee ook de markten, hebben organisaties weer enige ‘ademruimte’ om de wegbezuinigde functies en afdelingen binnen hun bedrijven, waaronder HR-management, opnieuw invulling te geven. Echter, de manier waarop bedrijven de HR-taken binnen hun organisaties implementeren is langzaam aan het veranderen.Het traditionele model van een HR-directeur met een HR-manager en een dozijn HR-medewerkers onder zich, veranderd naar een model waarbij vooral de HR-manager centraal komt te staan. De HR-manager in het huidige model, maakt veel meer gebruik van gespecialiseerde externe dienstverleners. Te denken valt aan salarisverwerking of ziekteverzuim en re-integratie.  De taken waarop de nadruk zal komen te liggen zijn voornamelijk themabeheer en risicomanagement. 

Thema’s en risicomanagement

Verwacht wordt van HR-managers dat zij kennis inbrengen en vragen en thema’s van de directie, die uit de overleggen blijken, afvangen en weten te benoemen. Daarbij is het de directie die de besluiten neemt, waarbij de HR-manager toelicht hoe de feitelijke situaties ten aanzien van het personeel op de werkvloer zich voordoen. Thema’s daarbij zijn onder andere duurzaamheid binnen de organisatie, wendbaarheid en vitaliteit van het personeel, en uiteraard ook risicomanagement; denk aan scheve leeftijdsopbouw binnen organisaties (vergrijzing), het in gevaar komen van de mobiliteit door uitstroom, financiële risico’s omtrent personeel ten aanzien van verzuim en uitval (ziektewet en eigenrisicodrager-schap) en het hebben van een juiste bedrijfscultuur.

Menselijk kapitaal

Een goede zaak is ook, dat werkgevers in Nederland zich meer en meer bewust worden van het feit dat hun personeel het meest belangrijke kapitaal is dat zij ‘bezitten’. Dat werkgevers zich daarvan bewust zijn, blijkt ook uit het feit dat zij steeds meer investeren in het behouden van hun werknemers, door bijvoorbeeld opleidingen, cursussen of andere secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. De medewerkers profiteren daarvan, in die zin dat zij hun kennisniveau verhogen en daarmee ook hun kansen op de arbeidsmarkt. HR-medewerker hebben een groot aandeel binnen dit onderwerp, daar zij deze voorzieningen inzichtelijk maken en faciliteren.

Wendbaarheid

HR-strateeg Romke Postma, onder andere werkzaam geweest bij ‘Randstad uitzendwerk & HR-diensten’ en zorginstelling ‘Intermezzo’ kan zich vinden in de bovenstaande analyse. “Tijdens mijn dienstjaren heb ik de branche zien veranderen van een meer belangenbehartigende functie ten opzichte van personeel, naar die van strategisch personeelsadviseur jegens directie, raden en bestuur van de organisatie” zo zegt hij in een interview. Daarnaast vertelt hij dat de wendbaarheid van personeel, en daarmee van organisaties, een steeds prominentere rol in gaat nemen. Temeer daar flexibilisering steeds belangrijker wordt en zelfs essentieel genoemd mag worden.

Expertise

De trend zal zijn dat HR-afdelingen in zullen krimpen naar een klein doch zeer hoogwaardig genootschap, welke organisaties handenvol geld zullen besparen, doordat zij vanaf nu met een druk op de knop expertise van buitenaf inschakelen. Daarbij is het dus onnodig een dozijn HR-medewerkers op de loonlijst te hebben staan en kan er per vraagstuk gespecialiseerde kennis benut worden.

Focus

De focus ten aanzien van personeel zal komen te liggen op duurzame inzetbaarheid; meer specifiek op de oudere medewerker. En tevens op de wendbaarheid van personeel en daarmee de organisatie. De taak van de HR-dienstverlener houdt daarbij onder andere in: het zorgen voor het hebben van een goede bedrijfscultuur, het vitaal houden van de medewerkers en het zorgen voor een goede mobiliteit binnen het bedrijf, zo kan ook de heer Postma als HR-strateeg beamen. Op deze manier blijft een organisatie meer flexibel en is deze minder vatbaar te maken voor de onvoorspelbaarheid van wet en regelgeving, de markt en de waan van de dag.  Hetgeen de werksfeer ten goede komt, waardoor medewerkers minder uitvallen en een beter rendement zullen hebben. 

Medewerker blij, werkgever blij.

Lang leve de afdeling Human Resources


Categorie: Zaakgenoten


Deel dit bericht.
Cookie beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Welke soorten cookies gebruikt Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels)?
Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert de Europese privacywetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) is een bewerker en is derhalve verwerkingsverantwoordelijke. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert hiervoor haar proces voor de verwerking van privacygegevens. Voor de verwerking wordt een bewerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) afgesloten. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) heeft een procesbeschrijving bescherming persoonsgegevens en een datalek procedure opgesteld die opvraagbaar zijn.

Algemene voorwaarden van Vitaal-Vooruit

Op alle opdrachten verleend aan Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn de algemene voorwaarden van Zaakgenoten® van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn aanvaard en ondertekend.

U kunt Algemene voorwaarden van Zaakgenoten hier downloaden.