Kennis delen en advies geven zit in het DNA van Zaakgenoten. Het delen van kennis is ten behoeve van de ontwikkeling van de mens en daarmee de organisatie. Ontwikkeling creëert perspectief voor mens en organisatie en dat geeft richting en koers. Een juiste koers creëert resultaat.

ERVARING EN KENNIS DELEN
10 jaar ervaring met arbeidsmobiliteit

Tien jaar geleden, zag ik hoe werkgevers worstelden met de (duurzame) inzetbaarheid van de oudere werknemer.

Wat mij opviel, was dat werknemers die in de arbeidsintensieve beroepen werkzaam waren, het zwaar te verduren hadden. Ze kregen een aangepaste functie wanneer zij niet meer mee konden komen met het tempo van de organisatie, en namen vaak uitgeblust en met onvrede afscheid van hun werkgever/bedrijf.

Oplossingsrichtingen bieden
Dat heeft destijds geresulteerd in de dienst leeftijdsbewust beleid. Met leeftijdsbewust beleid kon ik oplossingen bieden die pasten bij de wensen van beide partijen. Met deze dienstverlening had ik de mogelijkheid om de partijen een doorkijk naar de toekomst geven. Ik kon invulling geven aan de wens van werkgever én werknemer, met het resultaat dat partijen op de best mogelijke manier afscheid van elkaar konden nemen. Dat is wat mij telkens weer ontzettend veel voldoening geeft.

Van leeftijdsbewust beleid naar Vitaal-Vooruit
Gaandeweg zijn er op allerlei gebieden wijzigingen ontstaan. Onder andere door de snel veranderende wereld en zakelijke markt, nieuwe technologieën, automatisering, wet- en regelgeving en door vergrijzing. We kunnen nu wel stellen dat de oudere medewerkers - door al deze wijzigingen - nu nog meer moeite hebben om hun functie op de juiste manier in te vullen. Dit maakt het voor werkgevers en werknemers nog lastiger om een goede oplossingsrichting te vinden.

Het “leeftijdsbewust beleid” is onder de vlag van Zaakgenoten® meegegroeid in deze wijzigingen en wordt nu met alle opgedane ervaring, passie en voldoening verder als nieuw label Vitaal-Vooruit vormgegeven.

10 jaar ervaring
De afgelopen 10 jaar hebben we met deze unieke dienstverlening Vitaal-Vooruit al honderden mensen en bedrijven kunnen helpen. We weten telkens de juiste oplossing te vinden; echte oplossingen waarmee werkgever en werknemer goed uit elkaar kunnen gaan! Het geeft ons nog steeds ontzettend veel voldoening om partijen die duidelijkheid en zekerheid te bieden.

Wij gunnen je deze duidelijkheid en zekerheid ook en bieden je maatwerk oplossingen voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit
.

Ik beantwoord je vragen graag!Deel dit bericht.
Cookie beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Welke soorten cookies gebruikt Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels)?
Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert de Europese privacywetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) is een bewerker en is derhalve verwerkingsverantwoordelijke. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) hanteert hiervoor haar proces voor de verwerking van privacygegevens. Voor de verwerking wordt een bewerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) afgesloten. Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) heeft een procesbeschrijving bescherming persoonsgegevens en een datalek procedure opgesteld die opvraagbaar zijn.

Algemene voorwaarden van Vitaal-Vooruit

Op alle opdrachten verleend aan Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn de algemene voorwaarden van Zaakgenoten® van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn aanvaard en ondertekend.

U kunt Algemene voorwaarden van Zaakgenoten hier downloaden.